Γιατί η πανδημία δεν είναι η αιτία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης

Στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στις θέσεις εργασίας η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας αναφέρει ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 η μείωση στις ώρες εργασίας σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 διεθνώς αντιστοιχεί σε 400 εκατομμύρια θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Οπτικές ίνες και η επιστράτευση τους για την κατανόηση του COVID-19

Οι οπτικές ίνες είναι πολύ λεπτά νήματα από γυαλί με πολύ μικρή διάμετρο (<0.13 mm). Οι πλείστοι τις έχουμε ακουστά από τη χρήση τους στο διαδίκτυο σαν μέσο μεταφοράς δεδομένων υπό μορφή φωτός.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.