1Η Μαρτίου 1944 - Ο αγώνας για τον τιμάριθμο

Τα μεροκάματα πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μεροκάματα πείνας και δεν σχετίζονταν με την άνοδο των τιμών, αφού δεν εκδιδόταν τιμαριθμικός δείκτης και δεν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, με αποτέλεσμα το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων να είναι σε άθλια κατάσταση.

Σελίδα 1 από 12

© 2024 EDON. All Rights Reserved.