21 Ιανουαρίου 1958: Οι πολιτικές δολοφονίες των Μιχάλη Πέτρου και Ηλία Ττοφαρή από τους μασκοφόρους του Γρίβα

Προς τα τέλη του 1957 και ενώ ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ εναντίον των Άγγλων συνεχίζεται, είναι πλέον προφανές πως δεν θα επιτευχθεί ένωση με την Ελλάδα, που είναι ο σκοπός του αγώνα, αλλά πως θα υπάρξει λύση η οποία θα ανακηρύσσει την Κύπρο ως ανεξάρτητο κράτος.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.