Προκήρυξη 20ου Παγκύπριου Συνέδριου ΕΔΟΝ

Προκήρυξη 20ου Παγκύπριου Συνέδριου ΕΔΟΝ

 

Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ αποφάσισε όπως το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο διεξαχθεί στις 8 και 9 Ιανουαρίου του 2022, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κάτω από το σύνθημα:

«πιο μαζικά – πιο μαχητικά

με πίστη στη νεολαία και τους αγώνες της».

 

Η αντιπροσώπευση στο Συνέδριο θα στηριχθεί στην αναλογία 1 Αντιπρόσωπος για κάθε 10 μέλη. Οργανώσεις, οι οποίες ανεξαρτήτως δεκάδων συμπληρώνουν στις μονάδες 5 με 9 μέλη, δικαιούνται ακόμη 1 Αντιπρόσωπο. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης έχουν όλες ανεξαίρετα οι Τοπικές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ. Το Κεντρικό Συμβούλιο έχει επίσης αποφασίσει το έμβλημα του Συνεδρίου (επισυνάπτεται).

 

Στη βάση του άρθρου 19 του καταστατικού της ΕΔΟΝ, το οποίο προνοεί ότι το Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και ότι το Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται από το Κεντρικό Συμβούλιο της Οργάνωσης και επειδή τον Ιανουάριο του 2022 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ αποφάσισε να προχωρήσει στην προκήρυξη του 20ου Παγκυπρίου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ.

 

Με βάση το άρθρο 20 του καταστατικού της ΕΔΟΝ, το συνέδριο της ΕΔΟΝ:

 

α) Συζητά και επικυρώνει την έκθεση δράσης του Κ.Σ., καθώς και την οικονομική έκθεση.

 

β) Τροποποιεί, αν παρίσταται ανάγκη, το Καταστατικό της Οργάνωσης.

 

γ) Παίρνει αποφάσεις και δίνει γενική κατεύθυνση για την όλη δραστηριότητα της Οργάνωσης.

 

δ) Καθορίζει τον αριθμό των μελών του Κ.Σ.

 

ε) Εκλέγει το Κ.Σ. που καθοδηγεί την Οργάνωση, με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου, μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

 

στ) Δεσμεύει με τις αποφάσεις του και τις αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου, όλα τα σώματα και μέλη της ΕΔΟΝ.

 

Το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ αναμένεται να απασχολήσουν τα εξής ζητήματα:

 

 • Η διεθνής πραγματικότητα, η καπιταλιστική κρίση, η ιμπεριαλιστική «Νέα Τάξη Πραγμάτων» και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 • Το Κίνημα της Αριστεράς διεθνώς και ειδικότερα στη νεολαία.

 

 • Το κυπριακό πρόβλημα. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τα κατοχικά, διχοτομικά δεδομένα, η επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων.

 

 • Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο και ο τρόπος επίδρασης τους στη νεολαία.

 

 • Τα χαρακτηριστικά της κυπριακής νεολαίας σήμερα, η κοινωνική δραστηριοποίηση της και οι προοπτικές συλλογικής διεκδίκησης και πάλης.

 

 • Το Κίνημα των μαθητών, το Φοιτητικό Κίνημα και οι μαζικοί φορείς των μαθητών και των φοιτητών.

 

 • Οι εξελίξεις στην Ειδική, στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση, στη Μέση Εκπαίδευση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Τα δικαιώματα των στρατιωτών και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Οι Νέοι εργαζόμενοι και το κίνημα της νεολαίας.

 

 • Οι νέοι και οι νέες στην εργασία, το ζήτημα της ανεργίας και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Το στεγαστικό πρόβλημα των νέων και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Το έργο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και η επαφή μας με τις ΜΚΟ.

 

 • Τα ζητήματα αξιοκρατίας και διαφθοράς και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι διακοπές και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Οι εξαρτήσεις, η μάστιγα των ναρκωτικών και η πάλη των νέων για αναχαίτιση τους.

 

 • Η νεανική παραβατικότητα και οι προτάσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Το διαδίκτυο και οι θέσεις μας.

 

 • Το περιβάλλον και η οικολογία και οι θέσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Τα φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων, οι θέσεις και προτάσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νεολαία. Το δικό μας όραμα και οι θέσεις της ΕΔΟΝ.

 

 • Οι νέες γυναίκες και η θέση τους στην κοινωνία.

 

 • Η εικόνα και η δράση του ΕΔΟΝίτικου οικοδομήματος. Όλες οι πτυχές της δράσης και Οργάνωσης της ΕΔΟΝ. Η δουλειά της ΕΔΟΝ στους μαθητές, στους φοιτητές, στους νέους εργαζόμενους, στους στρατιώτες, στο κίνημα των ΕΔΟΝόπουλων. Η πολιτιστική, αθλητική, μορφωτική δράση της ΕΔΟΝ. Οι διεθνείς μας σχέσεις, η εφημερίδα «Νεολαία» εκφραστικό όργανο του Κ.Σ., η κατασκήνωση της ΕΔΟΝ και ο θεσμός της ΕΔΟΝίτικης μπάντας.

 

Για όλα αυτά τα θέματα, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ έχει εγκρίνει ένα εκτενές έγγραφο κάτω από τον τίτλο «Θέσεις προς το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ», το οποίο αποτελεί την ανάλυση και τις προτάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου για όλα αυτά τα ζητήματα. Στόχος του εγγράφου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τον προβληματισμό και τη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα.

 

Με τη σημερινή μας Προκήρυξη, εγκαινιάζουμε και επίσημα το διάλογο με όλα τα μέλη και στελέχη της Οργάνωσης μας. Η συζήτηση ξεκινά σε επίπεδο Γενικών Συνελεύσεων της ΕΔΟΝ και θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη του Συνεδρίου. Έχει αποφασιστεί επίσης η διεξαγωγή δημόσιου προσυνεδριακού διαλόγου.

 

Προσδοκούμε όπως το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ, μέσα από τη ζωντανή, ειλικρινή και εις βάθος συζήτηση τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα το μετατρέψει, σε ακόμα ένα ορόσημο ενδυνάμωσης της οργάνωσης μας.

 

Το έγγραφο των Θέσεων προς το 20ο Συνέδριο αποτελεί το αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των καθοδηγητικών οργάνων της ΕΔΟΝ και προήλθε κατόπιν έντονου προβληματισμού και ανοικτού ελεύθερου διαλόγου για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, αλλά και την Οργάνωση. Θέλουμε αυτός ο προβληματισμός, για τις Θέσεις του 20ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ, να γίνει κτήμα κάθε μέλους της Οργάνωσης. Θέλουμε να αγκαλιάσει  και να προβληματίσει παράλληλα, και ευρύτερα στρώματα της νεολαίας, πέρα και έξω από τις γραμμές μας, δημιουργώντας δίαυλους αμφίδρομης επικοινωνίας τους με την ΕΔΟΝ.

 

Πιστεύουμε πως η συνεχής ζωντανή επαφή της ΕΔΟΝ με τη νεολαία, μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις έγνοιες, τις ανάγκες, τις αναζητήσεις, τους προβληματισμούς και τα οράματα του κάθε νέου και της κάθε νέας. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, ούτε αγνοούμε ελλείψεις και αδυναμίες μας.

 

Άλλωστε, είναι γι’ αυτό που επιδιώκουμε προσυνεδριακά, αλλά και στο ίδιο το Συνέδριο, να διευρύνουμε τα κανάλια επαφής με τη νεολαία, αλλά και να μετατρέψουμε το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ σε ένα πραγματικό βήμα διαλόγου.

 

Με την ίδια αποφασιστικότητα και ειλικρίνεια, που προτάσσουμε τις θέσεις μας, έχουμε και την ίδια ώρα τις πόρτες μας ανοικτές για κάθε νέο-νέα που θέλει να μπει στον αγώνα. Έχουμε την πίστη και την πεποίθηση, ότι έχουμε ταχθεί με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπηρετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

 

Συνεχίζουμε αξιοποιώντας αυτόν τον διάλογο, πιο δυνατοί και πιο ικανοί, να αγωνιζόμαστε για απελευθέρωση και επανένωση, για τα δικαιώματα της νεολαίας αλλά και για την οικοδόμηση της ποιοτικά ανώτερης κοινωνίας. Της κοινωνίας της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του σοσιαλισμού.  

 

 

Κ.Σ ΕΔΟΝ

15/10/2021

© 2024 EDON. All Rights Reserved.