Ολοκλήρωση εκστρατείας Φεβρουάριος- Απρίλιος 2017 «Την ανέμη σαν γυρίζω, την παράδοση γνωρίζω» (2)

Ολοκληρωθήκαν οι δραστηριότητες Της εκστρατείας  του Παιδικού Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων με θέμα την  «Την ανέμη σαν γυρίζω την παράδοση γνωρίζω».

© 2024 EDON. All Rights Reserved.