Δύσκολες οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Κύπρο τελικά

«Το κοινωνικοοικονομικό μοντέλο της Κυβέρνησης έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία», «έχουμε ξεπεράσει με επιτυχία την κρίση και την ύφεση στην οικονομία», «η Κύπρος πλέον μιλά για ένα Success Story ή μιλάμε για πρωτόγνωρο οικονομικό θαύμα» και το σημαντικότερο «έχουμε βγει από τα μνημόνια».

Να δυναμώσουμε το Μαθητικό Τμήμα της ΕΔΟΝ

Το μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Οργάνωσης μας, αφού  οι συναγωνιστές και συναγωνίστριες που το απαρτίζουμε, αποτελούμε το αύριο για την ΕΔΟΝ, αλλά και για το Κόμμα μας. Επομένως, θα πρέπει το μαθητικό τμήμα να παραμείνει ψηλά στις προτεραιότητες μας και να εργαστούμε ακόμα πιο εντατικά για τη βελτίωση του.

Η Διεκδικητική Δράση και η Παρέμβαση της ΕΔΟΝ

Σε μια οργάνωση με το χαρακτήρα της ΕΔΟΝ και με την πρωτοπόρα θεωρία που καθοδηγεί την Οργάνωση μας, δεν θα μπορούσε να λείπει το στοιχείο της διεκδικητικής δράσης και παρέμβασης. 

Σελίδα 1 από 8

© 2024 EDON. All Rights Reserved.