Το χρέος του ΕΔΟΝίτη

Ο πόλεμος είναι μια πραγματικότητα που συνοδεύει την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας. Όχι γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου να το κάνει, αλλά γιατί αυτό επιβάλει η φύση και οι ανάγκες των ταξικών κοινωνιών.

Το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, αλλά το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας

Το πιο πάνω δεν είναι απλά μια συγκινητική φράση, αλλά μια πραγματικότητα, αφού ο βάρβαρος καπιταλισμός στο βωμό του κέρδους και της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου θυσιάζει...

© 2024 EDON. All Rights Reserved.