Αγώνας για δουλειά - Δουλειά με δικαιώματα

Οι νέοι εργαζόμενοι αποτελούν το κομμάτι του νεολαιίστικου κινήματος, το οποίο έρχεται αντιμέτωπο άμεσα με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και τους νόμους που διαμορφώνει το καπιταλιστικό σύστημα.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.