Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Φοιτητικό Κίνημα – ΠΟΦΕΝ

Η σταδιακή άνοδος του βιοτικού επιπέδου στην Κύπρο, καθώς και οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην κοινωνία για επιστημονικό προσωπικό, οδήγησαν σε αύξηση των Κύπριων φοιτητών.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.