Τοπικές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ – Τα κύτταρα του ΕΔΟΝίτικου oικοδομήματος

Στην επιστήμη της Βιολογίας, το κύτταρο ορίζεται ως η βασική δομική και λειτουργική μονάδα που εκδηλώνει το φαινόμενο της ζωής. Κάθε ζωντανός οργανισμός αποτελείται από...

Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στον ρατσισμό. Αντιπαρατάσσουμε το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ισότητα και ισοτιμία στην παραγωγή

Ο ρατσισμός και οι κοινωνικές διακρίσεις γενικότερα, είναι κοινωνικά φαινόμενα που έχουν αφετηρία τον ταξικό διαχωρισμό της κοινωνίας και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.