Η ΕΔΟΝ για την Παγκόσμια Μέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

Πολλά παιδιά αποτελούν, δυστυχώς, θύματα σχολικού εκφοβισμού, ο οποίος επιφέρει τεράστιες συνέπειες όχι μόνο στην ακαδημαϊκή τους πορεία, αλλά κυρίως στον ψυχολογικό τους κόσμο και στη διαδικασία ένταξής τους στην κοινωνία. Συνήθως, τα θύματα προέρχονται από κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως για παράδειγμα, τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, παιδιά με αναπηρίες, όπως επίσης και τα παιδιά προερχόμενα από τις οικονομικά ασθενέστερες εργατικές οικογένειες.

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις οικονομικές σχέσεις παραγωγής της κοινωνίας και το κυρίαρχο κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Το εποικοδόμημα του καπιταλισμού, μέρος του οποίου αποτελούν τα πολιτικά και νομικά συστήματα, ο πολιτισμός και οι τέχνες, ο ρόλος των φύλων κ.ο.κ. είναι υπεύθυνο για τον στείρο ατομικισμό, την απάθεια και την περιθωριοποίηση του «διαφορετικού», ο συνδυασμός των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Συγχρόνως, η μετατροπή του δημοσίου σχολείου σε εξεταστικό κέντρο, προωθεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών και τη βαθμοθηρία, ενισχύοντας τέτοιες συμπεριφορές, απομακρύνοντας από το σχολικό περιβάλλον έννοιες όπως συλλογικότητα, αλληλεγγύη, ομαδικότητα.

Ως ΕΔΟΝ, θεωρούμε ότι για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού πρέπει να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, όχι μόνο για την εξάλειψη του εκφοβισμού, αλλά και κάθε μορφής βίας και παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχουν υποδομές στήριξης των θυμάτων του σχολικού εκφοβισμού και να ληφθούν μέτρα προληπτικού και διαπαιδαγωγικού χαρακτήρα, και όχι μόνο μέτρα πειθαρχικά απέναντι στους εκφοβιστές. Η απουσία εκπαιδευτικών ψυχολόγων και υποδομών στήριξης στα σχολεία, πολλές φορές ενισχύει το πρόβλημα καθώς η πλειοψηφία των παιδιών, θυμάτων σχολικού εκφοβισμού, ντρέπονται ή φοβούνται να μιλήσουν για αυτά που βιώνουν.

Όραμά μας είναι μια κοινωνία και κατ’ επέκταση ένα σχολείο με επίκεντρο τον άνθρωπο, που να μην επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Για να αποκτήσει το σχολείο τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που επιθυμούμε, χρειάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα να στοχεύει στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στην ολόπλευρη μόρφωση και στον ανθρωπισμό και να χαρακτηρίζεται από σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών. Τα παραπάνω δεν θα φέρουν μαγικά τη λύση στο πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού, ωστόσο θεωρούμε ότι θα θέσουν μια γερή βάση για τη σταδιακή εξάλειψή του.

 

© 2024 EDON. All Rights Reserved.