Η ΕΔΟΝ για την Παγκόσμια Ημέρα για Άτομα με Αναπηρίες

Το 1992 ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Στις σύγχρονες κοινωνίες υπάρχει μεγάλη ευαισθησία για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και το δικαίωμα των ατόμων αυτών να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή είναι αδιαπραγμάτευτο. Στην Κύπρο παρά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να σταματήσουν οι διακρίσεις και να δημιουργηθούν συνθήκες πλήρους ένταξης των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.

Το πρόσφατο περιστατικό με την απουσία εδράνων προσβάσιμων σε ΑμεΑ δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την απουσία πολιτικών αλλά και νοοτροπίας από το ίδιο το κράτος για σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων αυτών.

Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και η ισότιμη μεταχείριση τους δεν πρέπει να μένουν στις πομπώδης διακηρύξεις και στα διάφορα έγγραφα αλλά να γίνουν πράξη με την καλλιέργεια νοοτροπίας και με την εισαγωγή πολιτικών στήριξης. Πολιτικών που θα τερματίζουν την εργασιακή εκμετάλλευση που βιώνουν αρκετά ΑμεΑ, θα προωθούν την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, την ενίσχυση της φροντίδας για τα άτομα αυτά καθώς επίσης και την περεταίρω ενίσχυση της προσβασιμότητας. Παράλληλα το κράτος οφείλει να λαμβάνει υπόψη της θέσεις και τις ιδέες των ΑμεΑ και των οργανωμένων τους φορέων για θέματα που τους αφορούν.

Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία, ώστε τα άτομα αυτά να ζουν με αξιοπρέπεια.

Γραφείο Ισότητας και Ισοτιμίας ΕΔΟΝ

2 Δεκεμβρίου 2019

 

© 2022 EDON. All Rights Reserved.