Εθνικισμός: δηλητήριο στις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων

Ο εθνικισμός είναι ιδεολόγημα που γεννήθηκε μαζί με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής για να ενισχύσει την αστική τάξη στην προσπάθεια της να εδραιωθεί ως η κυρίαρχη τάξη. Με την εμφάνιση του λειτούργησε ως ιδεολογική νομιμοποίηση της εξουσίας...

Φασισμός

Ο εθνικισμός είναι ιδεολόγημα που γεννήθηκε μαζί με τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής για να ενισχύσει την αστική τάξη στην προσπάθεια της να εδραιωθεί ως η κυρίαρχη τάξη. Με την εμφάνιση του λειτούργησε ως ιδεολογική νομιμοποίηση της εξουσίας...

Τάξεις και Ταξική Πάλη (μέρος α')

Η διαμόρφωση των κοινωνικών τάξεων έχει τις ρίζες της βαθιά στην ιστορία και εντοπίζεται ιστορικά με την διάλυση των πρωταρχικών κοινοτήτων (φυλές, γένη) και κατ΄ επέκταση με την διάλυση της κοινής ιδιοκτησίας. Η πρώτη ταξική κοινωνία εμφανίζεται 3000 με 4000 χιλιάδες χρόνια π.Χ. και είναι η δουλοκτητική.

Τάξεις και Ταξική Πάλη (μέρος β')

Η μετάβαση από το ένα κοινωνικό σύστημα παραγωγής1 στο άλλο, ήταν αποτέλεσμα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων2 και της αντικατάστασης των παλιών παραγωγικών σχέσεων3 με την εγκαθίδρυση νέων, ανώτερων πιο προοδευτικών σχέσεων παραγωγής.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.