Διαλεκτικός Υλισμός (μέρος α')

Η Μαρξιστική - Λενινιστική θεωρία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και την αναγκαία προϋπόθεση στον αγώνα που καταβάλλουν  οι εργαζόμενοι για την οικοδόμηση μιας ποιοτικά ανώτερης κοινωνίας, της σοσιαλιστικής – κομμουνιστικής.

Διαλεκτικός Υλισμός (μέρος β')

Ο νόμος της μετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα μας επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συντελείται η πορεία εξέλιξης. Βασικά στοιχεία του νόμου αυτού είναι οι έννοιες της ποσότητας και της ποιότητας . Για να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε...

© 2024 EDON. All Rights Reserved.