Η ΕΔΟΝ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες

 Η  3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες. To 2007 υπογράφτηκε η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Τη σύμβαση υπόγραψε το 2011 και η Κύπρος. 30 χρόνια μετά την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας και 15 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης τα Άτομα με Αναπηρίες συνεχίζουν να  αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Στην Κύπρο ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει τα Άτομα με Αναπηρίες είναι προκλητική και στις πλείστες περιπτώσεις δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ. Ελάχιστες είναι οι παροχές που προσφέρονται σε Άτομα με Αναπηρίες και κατατάσσουν την Κύπρο στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδόματα έχουν καταργηθεί ενώ δεν δόθηκε καμία στήριξη στα άτομα αυτά και στις οργανώσεις τους για να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση και πρόσφατα την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Να σημειώσουμε επίσης ότι περίπου το 50% των Ατόμων με Αναπηρίες δεν εργάζονται, ενώ και όσι/ες εργάζονται βρίσκονται ως επί το πλείστον στο όριο της φτώχειας.

Η μη διαβούλευση με τα Άτομα με Αναπηρίες και τις οργανώσεις τους από το κράτος όχι μόνο οδηγεί στην έλλειψη προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και στην ανεπάρκεια των δημόσιων συγκοινωνιών να φιλοξενήσουν τα Άτομα με Αναπηρίες αλλά οδηγεί και στον κοινωνικό αποκλεισμό αυτών των ατόμων ειδικά στο εργασιακό περιβάλλον και στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η ΕΔΟΝ στέκεται δίπλα στα Άτομα με Αναπηρίες και διεκδικούμε μαζί τους την ενίσχυση της φωνής και των δικαιωμάτων τους. Η ενίσχυση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και η κοινωνική ενσωμάτωση δεν θα επέλθει με λογικές φιλανθρωπίας αλλά με την απαραίτητη πολιτική βούληση για την υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα δώσει στα άτομα αυτά ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου.

Γραφείο ΑμεΑ

ΚΣ ΕΔΟΝ

3/12/2022

© 2024 EDON. All Rights Reserved.