Συλλογή Γραφικής Ύλης για Άπορους Μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών (ΠΕΟΜ), βλέποντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση πολλών οικογενειών συμμαθητών μας, θα πραγματοποιήσει, για έκτη συνεχή χρονιά, εκστρατεία συλλογής γραφικής ύλης για άπορους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της επαρχίας μας, από τις 26 Αυγούστου μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.