Συμμετοχή Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων σε διεθνή κατασκήνωση στη Φινλανδία

Τα τελευταία χρόνια το Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων δραστηριοποιείται ιδιαίτερα έντονα σε διεθνές επίπεδο, αναπτύσσοντας και ενδυναμώνοντας τις διεθνείς της σχέσεις, μέσα από τη συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας στο εξωτερικό που διατηρούν και δραστηριοποιούν, επίσης, παιδικά κινήματα.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.