Πρακτικά Παγκύπριας Προσυνεδριακής Εκδήλωσης της ΕΔΟΝ με θέμα: «Αγώνας ενάντια στις εξαρτήσεις, διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει»

Πρακτικά Παγκύπριας Προσυνεδριακής Εκδήλωσης της ΕΔΟΝ με θέμα: «Αγώνας ενάντια στις εξαρτήσεις, διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει»

Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Κύπρο

Το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται η κυπριακή νεολαία, χαρακτηρίζεται από τα αρνητικά φαινόμενα που συνδέονται με το σημερινό στάδιο ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήματος...

© 2024 EDON. All Rights Reserved.