Η ΕΔΟΝ και η διεθνής μας δράση

Του Ιάκωβου Ττοφαρή
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Πρόεδρος ΠΟΔΝ

Εύλογα θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει πως δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζει σήμερα η οργάνωση μας σε διεθνές επίπεδο, βρίσκονται σημεία στα οποία μπορεί να ασκηθεί κριτική. Όταν στο μαζικότερο πεδίο δράσης προοδευτικών-κομμουνιστικών οργανώσεων νεολαίας ανά το παγκόσμιο, στην ΠΟΔΝ, η ΕΔΟΝ εξελέγη στην προεδρία για δυο συνεχόμενες τετραετίες πάει να πει πως η δράση μας σε αυτό το επίπεδο δεν είναι απλά ικανοποιητική, αλλά και αξιοθαύμαστη για ένα μεγάλο αριθμό οργανώσεων οι οποίες μας εξέλεξαν. Ωστόσο στα πλαίσια όχι κριτικής αλλά προσπάθειας για περαιτέρω αναβάθμιση της δράσης μας θα μπορούσαν να γίνουν ορισμένες κινήσεις οι οποίες θα ήταν αρκετά ωφέλιμες.

Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να έχουμε ψηλά ιεραρχημένο τα επόμενα χρόνια αποτελεί η ανάπτυξη ακόμη εντονότερης δράσης σε περιφερειακό επίπεδο. Η θητεία μας στην προεδρία της ΠΟΔΝ τα τελευταία εφτά χρόνια, μας οδήγησε αναπόφευκτα να ασχολούμαστε με μια σειρά ζητημάτων που αφορούσαν οργανώσεις από όλο τον κόσμο. Με τη λήξη της θητείας μας το 2019, η Οργάνωση απελευθερώνεται από μια σειρά υποχρεώσεων. Αυτό θα μας επιτρέψει να καταπιαστούμε περισσότερο με ζητήματα που εμείς οι ίδιοι θα αποφασίζουμε. Σαφώς αυτό δεν σημαίνει να αποστασιοποιηθούμε από την κατάσταση σε άλλες περιφέρειες, όμως θα ήταν πολύ σημαντικό να καταστήσουμε την παρέμβαση μας σε περιφερειακό επίπεδο, ακόμα πιο ουσιαστική και καθοριστική.

Επίσης, πολύ σημαντικός στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των διμερών μας σχέσεων. Τα τελευταία χρόνια σε κάθε διεθνή διοργάνωση η ΕΔΟΝ ήταν επιφορτισμένη με μια σειρά ευθυνών οι οποίες πολύ συχνά περιόριζαν τη συναναστροφή των αντιπροσώπων μας με τις άλλες οργανώσεις στον ελάχιστο βαθμό. Δηλαδή πέραν των διμερών συναντήσεων και των γευμάτων, ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε περισσότερο με τις υπόλοιπες αντιπροσωπείες. Ο απελευθερωμένος χρόνος που θα προκύψει με τη μείωση των υποχρεώσεων μας, θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να ενδυναμώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τις αδελφές μας οργανώσεις.

Σημαντική δουλειά χρειάζεται να γίνει επίσης ως προς την προβολή της δράσης μας σε εσωτερικό επίπεδο. Η ύπαρξη της στήλης του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων στην εφημερίδα «νεολαία» αποτελεί πολύ βοηθητικό στοιχείο, όχι όμως επαρκές. Χρειάζεται να αναπτυχθούν δράσεις σε συνεργασία με το Μορφωτικό Γραφείο προκειμένου να αναδειχθεί η πολύπλευρη προσφορά μας (ειδικά τα τελευταία εφτά χρόνια), αλλά και προκειμένου να τύχουν πρώτα απ’ όλα οι ΕΔΟΝίτες, ολοκληρωμένης ενημέρωσης για το ποια είναι η ιστορία του παγκόσμιου νεολαιίστικου κινήματος, ποια η κατάσταση σήμερα, πως είναι οργανωμένο, ποιες είναι οι βασικές δυνάμεις που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε αυτό και ποιες είναι οι προοπτικές του.

Είναι ακόμα σημαντικό, τα στελέχη της ΕΔΟΝ να είναι καλά ενημερωμένα και για τη διεθνή επικαιρότητα (τουλάχιστον αυτήν που μας αφορά). Βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν η ένταξη στην ατζέντα των συνεδριάσεων των Τοπικών μας Οργανώσεων, συστηματικής ενημέρωσης για τα διεθνή, όπως αυτή θα φτάνει στους καθοδηγητές με σημείωμα από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Η μορφωτική δουλειά γύρω από τα πιο πάνω θα συμβάλει στο να γίνει ξεκάθαρη στον ΕΔΟΝίτη η διαφορά του δικού μας, γνήσιου προλεταριακού διεθνισμού από τον πολυδιαφημιζόμενο σήμερα, αστικό κοσμοπολιτισμό.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.