ΕΔΟΝ και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Του Αντρέα Παναγιώτου
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Αμμοχώστου


Είναι παραδεκτό πως τα τελευταία χρόνια, η εμπιστοσύνη των νέων προς την πολιτική και τα κοινά έχει ατονήσει σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που εμπερικλείει πολλούς κινδύνους για το μέλλον, αφού η μη συμμετοχή και ενασχόληση των νέων με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα οδηγήσει στη συνέχιση καταστάσεων συντήρησης, πεπαλαιωμένων πρακτικών και περαιτέρω αποξένωσης.

Είναι γι αυτό που τα μέλη και τα στελέχη της ΕΔΟΝ θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες για επαφή με τη νεολαία, καταγραφή και επίλυση καθημερινών προβλημάτων, ανάπτυξη δράσης, προώθηση μέτρων υγιούς ενασχόλησης των νέων, ούτως ώστε να καταδείξουν το γεγονός πως χωρίς συμμετοχή, ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η νεολαία του τόπου και διεκδικητική στάση για επίλυση τους, δεν μπορούν να ξημερώσουν καλύτερες μέρες.

Οι Τοπικές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ σε κάθε χωριό, συνοικία, Δήμο, θα πρέπει να επιδιώκουν την καθημερινή και συστηματική επαφή με τη νεολαία, τη συζήτηση και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε κάθε περίοδο και ακολούθως θα πρέπει οργανωμένα και στοχευμένα να τα προωθούν στους αρμόδιους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και να επιμένουν για ανάληψη δράσης και επίλυση τους. Μέσω των εκπροσώπων του ΑΚΕΛ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να μεταφέρονται οι θέσεις της νεολαίας και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Στόχος πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων για δημιουργία υποδομών στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της στέγασης, την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργία κέντρων πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων, διευκόλυνση της πρόσβασης της νεολαίας στις υποδομές των δήμων κ.α.

Τα στελέχη της ΕΔΟΝ θα πρέπει να συμμετέχουν οργανωμένα και συντονισμένα στα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας όπου υπάρχουν, στις επιτροπές νεολαίας των Δήμων και κοινοτήτων και σε όποια άλλα σώματα -τοπικά ή επαρχιακά- υπάρχουν, τα οποία ασχολούνται με ζητήματα νεολαίας, παραγωγή πολιτικής και ανάπτυξη δράσεων. Θα πρέπει να μεταφέρονται οι θέσεις της ΕΔΟΝ για όλα τα ζητήματα και στόχος να είναι η επίλυση προβλημάτων της νεολαίας, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και η ανάπτυξη δράσεων. Επίσης, τα στελέχη της ΕΔΟΝ θα πρέπει να μπουν εμπόδιο στις όποιες προσπάθειες γίνονται για «απονεύρωση» των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας και μετατροπής τους σε όργανα απο-πολιτικοποίησης και επίρριψης ευθυνών, παρά σε κυψέλες ανταλλαγής απόψεων, διακίνησης ιδεών, σύνθεσης και δημιουργίας.

Η τακτική επαφή μας με τη νεολαία, η προώθηση και επίλυση καθημερινών προβλημάτων και η κατάθεση εισηγήσεων βάσει των θέσεων και της ιδεολογίας μας, θα βοηθήσει στη σταδιακή επανάκτηση εμπιστοσύνης από τη νεολαία προς την Αριστερά, η οποία βομβαρδίζεται εντέχνως με το «όλοι είναι το ίδιο». Έχουμε καθήκον να κτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τη νεολαία και να τις διατηρήσουμε, αφού έτσι θα μας εμπιστευτούν και για άλλα, ακόμα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.