Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων μέσα από τη δράση του από το 1960, πάντοτε προσπαθούσε να αναβαθμίζει τη δράση του για να ανταποκρίνεται στον χαρακτήρα και  τις ανάγκες των καιρών. Μέσα από την αναβάθμιση στοχεύουμε παράλληλα στη μαζικοποίηση του κινήματος.

Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχολεί την Οργάνωση μας, κυρίως τα τελευταία χρόνια, είναι το φαινόμενο της ανεργίας, η οποία αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς εξαιτίας και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι επιπτώσεις πάνω στους νέους είναι σύνθετες και πολλαπλές και η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων για επίλυση του προβλήματος γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών, από την ίδρυση της το 1945 έχει γαλουχήσει γενιές νέων  ανθρώπων με τα ιδανικά την δημοκρατίας, της ελευθερίας και της οργανωμένης πάλης για τα δίκαια και τα δικαιώματα των νέων και των Λαών. Όμως η πιο σημαντική συμβολή της, το πιο σημαντικό έργο αυτής της διεθνούς οργάνωσης αποτελεί ο πρωταρχικός της στόχος, η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό.

Η νέα γενιά της Κύπρου ζει και δραστηριοποιείται μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Σε ένα κοινωνικό σύστημα που θεοποιεί το κέρδος, που επιβάλλει τον ατέρμονο ανταγωνισμό, τον ατομικισμό και τον εγωισμό. Ένα σύστημα που «σκοτώνει» την κοινωνική αλληλεγγύη και που προσπαθεί να μετατρέψει τη νεολαία σε στοιχείο εγωκεντρικό, περιθωριοποιημένο, ασπόνδυλο και αποστασιοποιημένο από τη συλλογική συμμετοχή και δράση στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.