Ανακοίνωση Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λάρνακας για αρχαιρεσίες στην ηγεσία της

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 8η Σύνοδος του Επαρχιακού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Λάρνακας. Κατά τη Σύνοδο έγινε πολιτική ενημέρωση στα μέλη του Σώματος απο τον Γενικό Γραμματέα της ΕΔΟΝ, συν. Σεβήρο Κούλα. Στη συνέχεια το Επαρχιακό Συμβούλιο προχώρησε σε αρχαιρεσίες για πλήρωση κενωθεισών θέσεων στο Επαρχιακό Συμβούλιο, την Επαρχιακή Γραμματεία και την θέση του Επαρχιακού Γραμματέα.

Καταδικάζουμε την τουρκική εισβολή Αγωνιζόμαστε για λύση και επανένωση

Η Τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974 αποτέλεσε τη δεύτερη φάση του ΝΑΤΟικού ιμπεριαλιστικού εγκλήματος που συντελέστηκε σε βάρος του Κυπριακού λαού. Προηγήθηκε το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β’ εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης Μακαρίου στις 15 Ιουλίου 1974. Πραξικόπημα και εισβολή είχαν ως στόχο τον διαμελισμό της Κύπρου.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη υποσκάπτει τους θεσμοθετημένους φορείς νεολαίας

Ως ΕΔΟΝ εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας, σε σχέση με την δρομολόγηση, από πλευράς της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, «Ομάδας Νέων στο Προεδρικό».

Η συγκεκριμένη ομάδα, στη συντριπτική της πλειοψηφία θα διορίζεται απευθείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα έχει τόσο συμβουλευτικό, όσο και εκτελεστικό ρόλο. Ως καθήκοντα της συγκεκριμένης ομάδας αναφέρονται η ετοιμασία εισηγήσεων σε θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τη νεολαία και η υποβολή τους απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι αρμοδιότητες που περιγράφονται όπως και το όλο σκεπτικό, υποσκάπτει και αντικαθιστά το έργο που επιτελούν και τον ρόλο που για δεκαετίες έχουν το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣΥΝΚ) και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Οι δύο φορείς, αποτελούν διαχρονικά, τα θεσμοθετημένα σώματα και θεσμούς εκπροσώπησης των νέων της Κύπρου. Ο μεν ΟΝΕΚ ως ο κατεξοχήν κρατικός φορέας για θέματα νεολαίας ο οποίος επίσης λειτουργεί, το Γενικό Συμβουλευτικό Σώμα στο οποίο συμμετέχουν δεκάδες οργανώσεις Νεολαίας και το δε ΣΥΝΚ ως η οργάνωση ομπρέλα που εκπροσωπεί τόσο τις πολιτικές οργανώσεις νεολαίας, όσο και τις ΜΚΟ νεών.

Αποτελεί άξιο απορίας το γεγονός πως η ίδια η κυβέρνηση προχωρεί στη σύσταση μια λεγόμενης «Ομάδας Νέων», που στην ουσία, αναπόφευκτα, θα υποσκάπτει τη δράση του ΟΝΕΚ και του ΣΥΝΚ. Είναι προκλητικό δε, ότι αυτή η πολιτική εφαρμόζεται χωρίς καμία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς νεολαίας.

Η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζει να ενισχύει με κάθε δυνατό τρόπο τη λειτουργία και τη δράση του ΟΝΕΚ αλλά και του ΣΥΝΚ. Οφείλει να εξασφαλίζει τους πόρους για την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων και να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και την αναγκαία στήριξη για παραγωγή έργου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας του τόπου.

Ως εκ τούτου καλούμε την Κυβέρνηση, αν επιθυμεί πράγματι να χαράξει πολιτική για τη νεολαία, να ενισχύσει και να στηρίξει εμπράκτως τόσο τον ΟΝΕΚ όσο και το ΣΥΝΚ και να μην αναλώνεται στη δημιουργία «Ομάδων Νέων» για επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Οι νέες και οι νέοι της Κύπρου διαθέτουν ήδη τους φορείς που τους εκπροσωπούν εδώ και δεκαετίες.

 

Γραφείο Τύπου

13.07.2023

© 2023 EDON. All Rights Reserved.