Η ΕΔΟΝ για την Παγκόσμια Ημέρα για Άτομα με Αναπηρίες

Η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), από το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η επιλογή της ημερομηνίας συνδέεται με την υιοθέτηση Προγράμματος Δράσης για ΑμεΑ στις 3 Δεκεμβρίου 1982, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου το 2007. Η Κύπρος κύρωσε τη συγκεκριμένη Σύμβαση το 2011.

Τα άτομα με αναπηρίες είναι πιο πιθανόν να βιώνουν δυσμενέστερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, δυσκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην εργασία. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι το 1/3 των 58εκ. παιδιών που δεν λαμβάνουν κάποιο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν κάποιο είδος αναπηρίας.

Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί μέρα συμπόνιας αλλά ημέρα σεβασμού στην έμφυτη αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η σημερινή μέρα, αποτελεί μέρα σεβασμού στην ατομική αυτονομία, στην ελευθερία λήψης αποφάσεων και στην ανεξάρτητη διαβίωση για μια αξιοπρεπή ζωή για όλους ανεξαιρέτως. Για να κινηθούμε όμως προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλει πρώτα η πολιτεία και η κυβέρνηση να φροντίζει να συμπεριλαμβάνεται το κίνημα των αναπήρων και να εισακούεται στις όποιες διαβουλεύσεις κι όχι να το αποκλείει όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

Σε πρόσφατη συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής για την πορεία της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία διαπιστώθηκε πως η κυπριακή πραγματικότητα απέχει κατά πολύ από τις συστάσεις της Σύμβασης. Η πλήρης και η αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στις κοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτη.

Οι πολιτικές των κυβερνώντων των τελευταίων ετών οδήγησαν σε οικονομική δυσχέρεια τους πολίτες με αναπηρία, τους πολίτες με χρόνιες παθήσεις αλλά και τις οικογένειες τους. Οι συνθήκες υγειονομικής κρίσης που διανύουμε έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το βιοτικό τους επίπεδο. Δυστυχώς, παρά τα όποια επιμέρους μέτρα που λαμβάνονται, φαίνεται να απουσιάζουν πολιτικές πρόνοιας, που να αφορούν την διαφύλαξη μιας αξιοπρεπούς καθημερινότητας σε άτομα με αναπηρίες, από τα διάφορα διατάγματα της κυβέρνησης.

Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και η ισότιμη μεταχείριση τους δεν πρέπει να μένουν σε πομπώδης διακηρύξεις και σε διάφορα έγγραφα αλλά να γίνουν πράξη με την καλλιέργεια νοοτροπίας και με την εισαγωγή πολιτικών στήριξης. Ως νέοι και νέες έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία, ώστε τα άτομα αυτά να ζουν με αξιοπρέπεια ως ισότιμα μέλη μιας προσβάσιμης κοινωνίας.                                                       

 Γραφείο Ισότητας και Ισοτιμίας ΕΔΟΝ

3 Δεκεμβρίου 2021

© 2024 EDON. All Rights Reserved.