Το κράτος και οι θεσμοί του είναι συνένοχοι στην βία κατά των γυναικών. Δεν ξοφλάτε με 800,000 ευρώ

Ως μέρος της νεολαίας, η ΕΔΟΝ έχει καθήκον να καταδικάσει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και να είναι πρωταγωνιστής στον καθημερινό αγώνα για μέτρα ολόπλευρης προστασίας από το κράτος με κοινωνική και οικονομική στήριξη των κακοποιημένων γυναικών.

Όχι, δεν είμαστε ίδιοι!

Η οργάνωση νεολαίας της αριστεράς στην Κύπρο είναι αδιαμφισβήτητα η πιο ιστορική οργάνωση νεολαίας, αφού σε δύσκολες περιόδους δίωξης των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων κατάφερε να κρατηθεί δυνατή χωρίς να υποκύψει στον πόλεμο που δέχθηκε.

Σύγχρονη Οργάνωση για Σύγχρονη Κοινωνία

Η ΕΔΟΝ, ως το ελπιδοφόρο απόθεμα της Κυπριακής Κοινωνίας, στον αγώνα της για μια σύγχρονη και επανενωμένη Κύπρο επιδιώκει να αφουγκραστεί και να ενώσει δυνάμεις με άτομα και δυνάμεις έξω στην κοινωνία.

© 2023 EDON. All Rights Reserved.