Με ισχυρές βάσεις από το μαθητικό για μια ΕΔΟΝ ισχυρή και διεκδικητική

Σε μια κοινωνία που βαδίζει προς τον ατομικισμό, δαιμονοποιεί τα κόμματα και βάζει τη προσωπική ανέλιξη πάνω από το συλλογικό καλό, φαίνεται πως η οργάνωση μας καταφέρνει να σταθεί εμπόδιο στα κακώς έχοντας αυτής της κοινωνίας.

Ο ρόλος της εφημερίδας «Νεολαία» στη δράση της Οργάνωσης

  «Ο ρόλος της εφημερίδας δεν περιορίζεται μόνο στη διάδοση ιδεών, μόνο στην πολιτική διάδοση ιδεών και την προσέλκυση πολιτικών συμμάχων. Η εφημερίδα δεν είναι μόνο συλλογικός προπαγανδιστής και συλλογικός διαφωτιστής, μα και συλλογικός Οργανωτής».

© 2023 EDON. All Rights Reserved.