Η πλατιά παρέμβαση της ΕΔΟΝ στην κοινωνία

Αναντίλεκτα η χρονική περίοδος που διανύουμε, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούμαστε να δραστηριοποιηθούμε ως πολιτική Οργάνωση Νεολαίας είναι πρωτόγνωρες. Η πανδημία, τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα έχουν επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στις ζωές μας, αλλαγές οι οποίες μας υπενθυμίζουν ότι και ως Οργάνωση θα πρέπει να εντείνουμε την ενδοσκόπηση μας έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στις παρεμβάσεις μας στα πλατιά στρώματα της νεολαίας.

Αυτό που χαρακτηρίζει την Οργάνωση μας από τις απαρχές της ύπαρξης της, είναι το γεγονός ότι απαντά σε κάθε προβληματισμό ενός νέου και μιας νέας και μέσα από τη δράση της προσπαθεί να καλύψει ανάγκες που το παρόν σύστημα δημιουργεί και αναπαράγει σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό μας επιφορτίζει με ευθύνη, την ίδια ώρα που καθιστά  την παρουσία μας σε κάθε έκφανση της ζωής των νέων ανθρώπων απαραίτητη.

Όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζει το οικοδόμημα που ονομάζεται ΕΔΟΝ, μιας και ως ένας μεγάλος ζωντανός οργανισμός ο οποίος βασίζεται κύρια στη καθημερινή δράση των εκατοντάδων εθελοντριών και εθελοντών της, και είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστη από τις αλλαγές που συντελούνται γύρω μας, εντούτοις θα πρέπει η ανάπτυξη πλατιάς δραστηριότητας να παραμένει στις βασικές μας προτεραιότητες.  

Για να συνεχίσει, λοιπόν, η πλατιά δραστηριότητα να αποτελεί κινητήριο δύναμη της παρέμβασης και της μαζικότητας μας, χρειάζεται να επιδιώξουμε τη σωστή στελέχωση και συστηματική λειτουργία των Κεντρικών Βοηθητικών Γραφείων με συναγωνιστές που να ενδιαφέρονται πρώτιστα με το αντικείμενο που καταπιάνεται το κάθε Γραφείο. Μέσα από τα Βοηθητικά Γραφεία πρέπει να προωθείται η πλατιά συμμετοχή νέων στη ζωή και δράση της Οργάνωσης καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας με ανθρώπους του πολιτισμού, του αθλητισμού και των επιστημών.

Οι Τοπικές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ χρειάζεται καταρτίζουν τοπικό πλάνο δραστηριοτήτων, να αναπτύσσουν πολυεπίπεδη δράση και να αναδεικνύουν ζητήματα της τοπικής κοινωνίας με ποικιλόμορφους και καινοτόμους τρόπους. Η συμμετοχή σε μαζικές διοργανώσεις διαφόρων θεσμών και φορέων, μας δίνουν την ευκαιρία να προβάλουμε με εναλλακτικό τρόπο τις απόψεις μας. Χρειάζεται επίσης η ενθάρρυνση και καθοδήγηση των μελών μας για συμμετοχή και ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε κοινωνικά κινήματα ή τομείς παρέμβασης, διεκδίκησης και διαμόρφωσης πολιτικών οι οποίοι είναι αποτέλεσμα των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Κάθε κοινή δράση που αναπτύσσουμε με τον οποιοδήποτε φορέα προσθέτει στην εδραίωση της Οργάνωσης μας. Σε αυτό, θα συμβάλει και η εντατικοποίηση στην υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών που αφορούν ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα καθώς και εκστρατείες μέσω των οποίων επωφελούνται έμπρακτα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Τέλος, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο την τεχνολογία όχι μόνο για να πετυχαίνουμε σωστή προβολή της δράσης μας, αλλά θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της πλατιάς μας παρέμβασης.

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προσφέρουν εναλλακτικές μορφές δημιουργίας και ποιοτικής απασχόλησης, ικανοποιώντας παράλληλα τις καθημερινές ανάγκες των νέων, μας δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζικά με τη νεολαία. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις δραστηριότητες αυτές ως ακόμα ένα μέσο όπου μπορούμε να επιδράσουμε στο πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό γίγνεσθαι των νέων.

 

Ανθούλα Μενελάου

Επαρχιακή Γραμματέας ΕΔΟΝ Λεμεσού

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

© 2023 EDON. All Rights Reserved.