Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο ρόλος των ΕΔΟΝίτισσων - ΕΔΟΝιτών

 

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη δική μας αντίληψη, δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεκομμένα από το σύνολο της κοινωνίας, αλλά να έχει στόχευση και ρόλο συνυφασμένο με τον ταξικό προσανατολισμό του Λαϊκού Κινήματος. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  είχε από πάντα βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι ένας θεσμός που ενισχύει τη δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων στους Δήμους και τις κοινότητες.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί και είναι αναγκαίο αυτό να γίνει. Αναγκαία όμως και πιο επείγουσα είναι μια ενιαία ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του κράτους, με διοικητική αποκέντρωση, με ριζική φορολογική μεταρρύθμιση, με ανακατανομή πόρων και εξουσιών υπέρ των αυτοδιοικητικών θεσμών.

Οι ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες που ζούν και δρούν, για επαφή με τη νεολαία, καταγραφή  καθημερινών προβλημάτων,  προώθηση μέτρων υγιούς ενασχόλησης των νέων, ούτως ώστε να καταδείξουν το γεγονός πως χωρίς συμμετοχή, ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η νεολαία του τόπου και διεκδικητική στάση για επίλυση τους, δεν μπορούν να ξημερώσουν καλύτερες μέρες.


Τα μέλη και τα στελέχη της ΕΔΟΝ θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες για επαφή με τη νεολαία και θα πρέπει να συμμετέχουν οργανωμένα και συντονισμένα στα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας, στις επιτροπές νεολαίας των Δήμων και κοινοτήτων και σε όποια άλλα σώματα υπάρχουν που να ασχολούνται με ζητήματα που να αφορούν την νεολαία. Θα πρέπει να μεταφέρουμε τις θέσεις της Οργάνωσης για όλα τα ζητήματα και στόχος μας να είναι η επίλυση προβλημάτων, και η ανάπτυξη δράσεων.

Οι Τοπικές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ σε κάθε Δήμο και κοινότητα, θα πρέπει να επιδιώκουν την καθημερινή και συστηματική επαφή με τη νεολαία, τη συζήτηση και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι και ακολούθως θα πρέπει οργανωμένα και στοχευμένα να τα προωθούν στους αρμόδιους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και να επιμένουν για ανάληψη δράσης και επίλυση τους. Μέσω των εκλελεγμένων του ΑΚΕΛ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να μεταφέρονται οι θέσεις της νεολαίας και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Στόχος πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων για δημιουργία υποδομών στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της στέγασης, την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργία κέντρων πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων, αποφάσεις που θα βελτιώσουν την ζωή των νέων.  

Ως  η μεγαλύτερη Οργάνωση νεολαίας, εχουμε χρέος να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την ενεργή συμμετόχη των νέων στις διαδικασίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Χριστόφορος Χαραλάμπους

Επαρχιακός Γραμματέας ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

© 2023 EDON. All Rights Reserved.