Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των συνθηκών εντός στρατοπέδων

Οι πολίτες στην Κύπρο καλούνται στα 18 τους χρόνια αμέσως αφού ολοκληρώσουν το σχολείο να υπηρετήσουν ως εθνοφρουροί και να εισέλθουν σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα. Ωστόσο αν και η λειτουργία της εθνικής φρουράς έχει σαφώς εκσυγχρονιστεί τα τελευταία πολλά χρόνια, χρειάζεται ακόμη να γίνουν αρκετές αναβαθμίσεις ώστε να συμβαδίσει με τα στοιχεία τα οποία δομούν την κοινωνία σήμερα καθώς και για να κατανοήσει ο εθνοφρουρός τον λόγο που υπηρετεί την θητεία του.

Στα στρατόπεδα της εθνικής φρουράς και στις αντιλήψεις όσων τα αποτελούν, χρειάζεται να υπάρχει η γνώση του σημαντικού ρόλου που έχουν να διαδραματίσουν στις συνθήκες μια ημικατεχόμενης πατρίδας. Πρώτα και πάνω από όλα χρειάζεται να καλλιεργούν στους νέους οπλίτες το αίσθημα του χρέους για την διατήρηση και προστασία της κυπριακής δημοκρατίας καθώς και όλων των πολιτών που την αποτελούν, μένοντας μακριά από σοβινιστικά σύμβολα και εθνικιστικές ρητορικές, συνθήματα σοβινιστικής προπαγάνδας, καθώς και παλαιωμένες αντιλήψεις για μητέρες πατρίδες.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρειάζεται η αναθεώρηση των στρατιωτικών νόμων που χαρακτηρίζονται από αναχρονιστικό πνεύμα και περιεχόμενο, με πιο κυρία την πλήρη κατάργηση της πρόνοιας για έκτιση ποινών φυλάκισης πέραν του κανονικού χρόνου της στρατιωτικής θητείας η οποία εκτός από ποινή εξαναγκασμού, δημιουργεί στο στράτευμα το αίσθημα αντιπαράθεσης μεταξύ οπλιτών και στελεχών με αποτέλεσμα να καλλιεργείται αίσθημα δυσφορίας και να χάνεται το αίσθημα της συνεργασίας.

Ο στρατός δεν αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι από την κοινωνία και η εθνοφρουροί πρέπει να είναι κομμάτι της και όχι αποκομμένοι από τον έξω κόσμο, ως προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίζονται τα βελτιωτικά έργα στους χώρους διαβίωσης των εθνοφρουρών. Ένα από τα οποία πρέπει να είναι και η εξασφάλιση δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο εντός των στρατοπέδων όπως και η συνεχής προσαρμογή του επιδόματος που δίνεται στους στρατιώτες ώστε το ποσό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σήμερα. Επίσης, η πολιτική ζωή των οπλιτών δεν σταματά όταν ξεκινά η στρατιωτική και για αυτό χρειάζεται η αναβάθμιση του προγράμματος προετοιμασίας των στρατιωτών για της παγκύπριες εξετάσεις καθώς και της συνεργασίας με το ανοικτό πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ολοκληρώνοντας, ως προς την υλοποίηση μια ομαλότερης θητείας η δημιουργία μιας επιτροπής στρατιωτών ανά μονάδα η οποία θα συνεργάζεται με την διοίκηση και θα ασχολείται με τις συνθήκες διαβίωσης και ψυχαγωγίας στο στρατό, καθώς και πιο σύνθετα ζητήματα όπως για παράδειγμα η στήριξη οπλιτών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν θα μπορούσε να συνδράμει ουσιαστικά. 

 

Χριστόδουλος Δημητρίου

Στρατιώτης

Μέλος Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΔΟΝ Λεμεσού

© 2023 EDON. All Rights Reserved.