Οι σύλλογοι του Λαϊκου Κινήματος

Η δημιουργία και η λειτουργία των συνοικιακών, αθλητικών, μορφωτικών συλλόγων, αποτελούν μέρος της ταυτότητας μας πολιτικά, την θέση και παρουσία μας στις τοπικές κοινότητες καθώς και την στέγη των  οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος.  Πολλές φορές οι σύλλογοί μας αποτελούσαν πηγή μόρφωσης και αυτομόρφωσης, πολιτιστικής και αθλητικής δράσης και προσφοράς.

Η ανάγκη για την δημιουργία συλλόγων, προέκυψε από την ανάγκη στέγασης, στην αρχή, της δράσης και ζωής του συνδικαλιστικού κινήματος.  Με το πέρας των χρόνων τα οικήματα των συντεχνιών εμπλουτίστηκαν με τη στέγαση των υπολοίπων οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος.  Αθλητικές ομάδες, κομματικά σώματα, το γυναικείο κίνημα και οι συνταξιούχοι του Κινήματος στεγάστηκαν και στεγάζονται στα οικήματα των Λαϊκών Οργανώσεων.  Όλες οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος αξιοποιούσαν τα οικήματα βάση των δικών τους αναγκών και δράσεων αλλά παρ’ όλ’ αυτά η ευθύνη του οικήματος ήταν κοινή. 

Η ΕΔΟΝ ως αναπόσπαστο κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος συμπεριλαμβάνεται στις οργανώσεις που στεγάζονται κάτω από τα οικήματα των Λαϊκών Οργανώσεων. Συγκεκριμένα η οργάνωση νεολαίας δίνει ζωή και περιεχόμενο, συναθροίζοντας στα οικήματα μας ένα ευρύ φάσμα τμημάτων της.  Χωρίς τους συλλόγους τα πιο νεαρό τμήμα της οργάνωσής μας, τα ΕΔΟΝόπουλλα, δεν θα μπορούσαν να εφαρμόσουν μια από τις πιο σημαντικές δράσεις τους, τις εβδομαδιαίες συναντήσεις,  αφού ακόμα και σήμερα, οι Σύλλογοι των Λαϊκών οργανώσεων προσφέρονται για το σκοπό αυτό.  Πέραν από τα ΕΔΟΝόπουλλα, επιδιώκουμε όπως στους συλλόγους να γίνονται τακτικές δράσεις και συναντήσεις του μαθητικού τμήματος της Οργάνωσής μας, κάτι που επιτυγχάνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων. 

Τα οικήματα των Λαϊκών οργανώσεων προσφέρουν ένα υγιή χώρο απασχόλησης των νέων μέσω των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν, καλλιτεχνικό και αθλητικό.  Στους συλλόγους μας δημιουργήθηκαν οι τοπικές ΕΔΟΝίτικες μπάντες όπου βοήθησε την εμπλοκή νέων, μαθαίνοντας την συλλογική δουλειά καθώς και την ιστορία του Λαϊκού Κινήματος μέσω της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις.  Μέσω των συλλόγων δίνεται η ευκαιρία στους νέους και νέες μας καλλιεργήσουν το ταλέντο τους εντός των διαφόρων πολιτιστικών δράσεων και ομίλων που δημιουργηθήκαν για εμπλέξουν τους νέους στα κοινά.  Την ίδια ώρα πολλοί σύλλογοι μας προσπάθησαν να πετύχουν τον ίδιο στόχο μέσω του αθλητισμού, κάποιοι ακόμα συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. 

Κανείς δε μπορεί να μην αναγνωρίζει της σημασία των μορφωτικών αθλητικών συλλόγων του Λαϊκού Κινήματος.  Σίγουρα υπάρχουν διαφορές στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν οι σύλλογοι τότε, με το σήμερα παρ’ όλ’ αυτά το μόνο σίγουρο είναι ότι η αναγκαιότητα ύπαρξης και ανάπτυξής τους υπάρχει, ίσως ακόμη και πιο έντονα. Σήμερα όμως, η δράση τους παρουσιάζει υποχώρηση και σε περιπτώσεις περιορίζονται  στη λειτουργία τους ως καφενεία. Η υποδομή και ο τρόπος λειτουργίας των συλλόγων μας δεν μπορεί να ελκύσει τη νεολαία στο βαθμό που το έπραττε στο παρελθόν, κάτι που διαιωνίζει την απουσία της νεολαίας από τους συλλόγους μας.  Όπου έχουν δημιουργηθεί ειδικοί χώροι για τη νεολαία και λειτουργούν πολιτιστικοί όμιλοι ή αθλητικές δραστηριότητες, παρατηρείται εμπλοκή νεολαίας, αλλά δυστυχώς τα παραδείγματα δεν είναι πολλά.

Με συλλογική δουλειά μπορούμε να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του σήμερα καθώς και να αναγνωρίσουμε τις σύγχρονες ανάγκες που έχουν οι νέοι, ούτως ώστε να συνεχίσει η ΕΔΟΝ την πρωτοπόρα δράση της στην κοινωνία, μέσα και από τη ζωή και τη δράση των συλλόγων του Λαϊκού Κινήματος.

 

Ρεβέκκα Σιααπάν

Μέλος ΚΣ ΕΔΟΝ

© 2023 EDON. All Rights Reserved.