Κλιματική Αλλαγή

Οι δραματική κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τόσα άλλα που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας, στέλνουν συνεχώς το δικό τους σήμα κινδύνου. Και δυστυχώς μπορεί να υπάρχει αναγνώριση του προβλήματος, όμως δεν πραγματοποιούνται ουσιαστικά βήματα για να ανατρέψουν την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται από τις κυβερνήσεις της πλειοψηφίας των ανεπτυγμένων κρατών, όπως και της Κύπρου, έχουν ξεγυμνώσει κάθε πράσινο στον βωμό του κέρδους των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Δυστυχώς και στην Κύπρο το περιβάλλον θυσιάζεται στο βωμό της άναρχης ανάπτυξης αφού  τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν οξυνθεί ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα τόσα περιβαλλοντικά σκάνδαλα και γενικά η αδυναμία εκπόνησης ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης επιδεινώνει την κατάσταση.

Για την ΕΔΟΝ οι δραστηριότητες για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΔΟΝ προτείνει:

• Δημιουργία Κεντρικού Φορέα Περιβάλλοντος ο οποίος να κατέχει όλες τις περιβαλλοντικές αρμοδιότητες.

• Σεβασμός και εφαρμογή όλων των περιβαλλοντικών νομοθεσιών. Επιβολή αυστηρών ποινών στους παρανομούντες.

• Εφαρμογή του γενικού σχεδίου για τις παραλίες.

• Ενίσχυση των χώρων πρασίνου και εισαγωγή αυστηρών περιβαλλοντικών προϋποθέσεων σε μεγάλες αναπτύξεις.

• Μέτρα πρόληψης και εκπαίδευσης για αντιμετώπισης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών.

• Ενθάρρυνση των νέων που επενδύουν στην διαδικασία της ανακύκλωσης.

• Προώθηση της χρήσης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Ορθολογιστική και βιώσιμη αξιοποίηση τωνΑνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

• Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου, με θέσπιση αυστηρών κανόνων στα θέματαμόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

• Πλήρης προστασία του φυσικού πλούτου ο οποίος βρίσκεται στο δίκτυο Natura 2000.

• Αναβαθμίση των δημόσιων συγκοινωνίων.

Ως ΕΔΟΝ, επιβάλλεται να εντείνουμε την περιβαλλοντική μας δράση μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, εκστρατείες. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα μοντέλο βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης βασισμένο σε θεμελιώδεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές. Έχουμε ειδικό βάρος ευθύνης όσον αφορά στη διαπαιδαγώγηση και διαφώτιση των νέων για περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς οραματιζόμαστε και παλεύουμε για έναν άλλο κόσμο που θα έχει στόχο την ευημερία και πρόοδο του ανθρώπου. Σε ένα άλλο κόσμο που θα αγαπά όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και ότι τον περιβάλλει.

 

Κατερίνα Φραγκουλίδου

Μέλος Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Υπεύθυνη Γραφείου Περιβάλλοντος & Υγείας Κ.Σ. ΕΔΟΝ

© 2023 EDON. All Rights Reserved.