Η λειτουργία των Τ.Ο. της ΕΔΟΝ

Ανασκοπώντας τη δράση της Οργάνωσης, για το 20 Παγκύπριο Συνέδριο, είναι αδύνατο να μην αναφερθούμε στις Τοπικές Οργανώσεις (Τ.Ο.). Οι Τ.Ο. στη δομή μας αποτελούν το Α και το Ω της δράσης μας. Αποτελούν το γρανάζι της λειτουργίας μας, την αλληλεπίδρασή μας με τη νεολαία και τη κοινωνία ευρύτερα. Η ιδεολογία μας και η πολιτική μας κατεύθυνση, σε συνδυασμό με μαζική Τ.Ο. μπορεί να επιφέρει το καλύτερο δυνατό τοπικό αποτέλεσμα.

Καθήκον μας λοιπόν, από το επερχόμενο Παγκύπριο Συνέδριο να βγούμε πιο δυνατοί, με δραστήριες Τ.Ο. με πολύεπίπεδη δράση. Οι συνεδρίες πρέπει να μαζικοποιηθούν, να μην αρκούμαστε στη συμμετοχή μικρής ομάδας στελεχών. Πρέπει να καταφέρουμε να εντάξουμε στη δράση μας το σύνολο των μελών μας αλλά και της νεολαίας ευρύτερα.

Φαινόμενα όπως, η περιορισμένη τοπική δράση, η αναβλητικότητα και η αδυναμία υλοποίησης των γενικών στόχων της Οργάνωσης, σε συνδυασμό με την απουσία προγραμματισμού και μορφωτικής δουλειάς μέσω τακτικών συνεδριών, εκεί και όπου παρουσιάζονται δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος μας να καταπολεμηθούν τέτοιες αδυναμίες σε Τ.Ο. όπου υπάρχουν.

Η ευθύνη για την αναστήλωση των Τ.Ο. μας βαραίνει όλους. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μέλος κάθε Τ.Ο.. Τα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται πρέπει πρώτα και κύρια να αναγνωριστούν για να καταπολεμηθούν. Βασικό στήριγμα στις Τ.Ο. θα πρέπει να αποτελεί η επαρχιακή καθοδήγηση, βοηθώντας και όχι υποκαθιστώντας, τον ρόλο της Τ.Ο..

Επιπλέον, οι Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να αποτελούν το εναρκτήριο βήμα. Σωστά οργανωμένες και προγραμματισμένες, περιεχτικές ως προς την πολιτική ενημέρωση και τις συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη, που να συντάσσουν ένα ολοκληρωμένο και υλοποιήσιμο προγραμματισμό. Οι συνεδρίες πρέπει να είναι το βήμα που θα γίνεται τακτικά, επίσης οργανωμένα και προγραμματισμένα. Να ενημερώνει τα μέλη μας για τη επικαιρότητα, τις δράσεις σε τοπικό αλλά και παγκύπριο επίπεδο. Ο εμπλουτισμός τους με μορφωτικές διαλέξεις πρέπει να θεωρείται απαραίτητος.

Η Τοπική Επιτροπή θα πρέπει μέσα από τακτικές συνεδρίες να οργανώνει και να ελέγχει την υλοποίηση του πλάνου δραστηριοτήτων, να ξεπερνά άμεσα προβλήματα και αδυναμίες ενώ θα πρέπει να φροντίζει να εμπλέκει στη δράση της μαζικά τα μέλη της Τ.Ο..

Οι Τ.Ο., αποτελούν το κλειδί στη σύνδεση της νεολαίας με την ΕΔΟΝ και μπορούν να διοχετεύσουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα τη διάθεση της νεολαίας για συλλογική συμμετοχή και δράση. Η ζύμωση των μελών μας όμως δεν σταματά εκεί. Η ενασχόληση σε επαρχιακές και παγκύπριες δράσεις θα βοηθήσει την πολιτική ατσάλωση τους. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί και η εμπλοκή των μελών στα βοηθητικά γραφεία της Επαρχιακής Οργάνωσης, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα του κάθε μέλους, δημιουργώντας έτσι τεράστιες δυνατότητες για τη δημιουργία πλούσιου έργου και δράσης.

Βασική μας προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η εφαρμογή της σωστή πολιτική κατεύθυνσης. Οι Τ.Ο. πρέπει να έχουν ΕΝΑ και ΚΟΙΝΟ προσανατολισμό. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανασυγκρότησή μας σε όλα τα επίπεδα. Στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας, στη πόλη και στην ύπαιθρο, σε όλη τη Κύπρο και το εξωτερικό.

Είναι δεδομένο πως οι δυνατότητες μας είναι πολύ μεγάλες. Χρειάζεται όμως να βρούμε τη χρυσή τομή για την αξιοποίηση της ιδεολογίας μας, των θέσεων μας και σε συνδυασμό με τις ξεχωριστές δυνατότητες του κάθε μέλους μας να καταφέρουμε να ανεβάσουμε την Οργάνωση μας, την ΕΔΟΝ, ακόμη ψηλότερα στις συνειδήσεις της νεολαίας.

Στέφανος Χριστοδούλου

Μέλος Φοιτητικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

© 2023 EDON. All Rights Reserved.