Χαιρετισμός Συριακής Κομμουνιστικής Ένωσης Νέων Khaled Bagdash προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ - Greetings form Syrian Communist Youth Union - Khaled Bagdash for the 19th Pancyprian Congress of EDON

 

Αγαπητοί Συντρόφοι,

Σας αποστέλλουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση συμμετοχής.

Το Συνέδριο σας αποτελείται ένα σημαντικό κομμάτι του αγώνα που δίνετε κατά του ιμπεριαλισμού, για την εργαζομενη νεολαία στην Ευρώπη αλλά και ειδικότερα στην Κύπρο. Ένας αγώνας που συμβάλλει στην ενδυνάμωση του αντί-ιμπεριαλιστικού μετώπου.


Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο 19ο Συνέδριο σας και επίσης επιβεβαιώνουμε την δέσμευση μας για τη συνέχεια της άριστης σχέσης μεταξύ των οργανώσεών μας.  Ωστόσο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να παρευρεθούμε σε αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός, λόγω των δύσκολων συνθηκών της δουλειάς μας.

 
Τους αδελφικούς μας χαιρετισμόυς,

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων Συριακής Κομμουνιστικής Ένωσης Νέων,

Νεολαία, Khaled Bagdash

---
Dear Comrades,

Our warmest greetings to you on the occasion of the 19th Pancyprian Congress of EDON thankful for inviting us to participate. This Congress which is considered an important part of your earnest struggle against world imperialism and in the interest of the toiling youth in Europe in general and in Cyprus in particular. And this struggle that we much appreciate contributing to the strengthening of the global anti-imperialist front.

We wish you success in the 19th Pancyprian Congress of EDON and we also reaffirm our permanent commitment to the continuation of the excellent comradely relation between our organizations. However, we would like to inform you sadly that we will be unable to participate in this important event due to the very difficult circumstances of our work.


With our most fraternal greetings,

 

International Relation Bureau

Syrian Communist Youth Union

- Khaled Bagdash Youth –


© 2023 EDON. All Rights Reserved.