Χαιρετισμός Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας Βραζιλίας προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ - Greetings from Communist Youth Union of Brazil for the 19th Pancyprian Congress of EDON

Αγαπητοί σύντροφοι της EDON,

Χαιρετίζουμε την πραγματοποίηση του 19ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΕΔΟΝ. Ελπίζουμε να έχετε ένα επιτυχημένο Συνέδριο, στο οποίο μπορείτε να εξετάσετε και να επιτύχετε στο να βρείτε τις κατάλληλες τακτικές για τον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα που δίνετε τόσο σκληρά. Η Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας Βραζιλίας σας στέλνει αυτό το μήνυμα χαιρετισμού με ελπίδες ότι η Κύπρος θα βρει τον τρόπο να λύσει το εθνικό της ζήτημα, θέτοντας τέλος στις δεκαετίες της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας εναντίον του λαούς της.

Θα θέλαμε επίσης να αναφερθούμε και για τα πολιτικά δρόμενα στην Βραζιλία. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στη Βραζιλία είναι πολύπλοκη. Η εκλογή του φασιστικού ηγέτη Jair Bolsonaro για την προεδρία της Δημοκρατίας δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί. Η κοινωνία της Βραζιλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο σημείο καπιταλιστικής κυριαρχίας στη χώρα μας. Ο κύκλος της ταξικής συμβιβάσεις νικήθηκε και μια νέα φάση στην πολιτικής της Βραζιλίας ξεκινά από τώρα.

Η κυβέρνηση του Bolsonaro θα είναι μια κυβέρνηση που θα βασίζεται σε σύζευξη αντιδραστικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων εξεχουσών τομέων των Ενόπλων Δυνάμεων, ακόμη πιο συντηρητικού Κοινοβουλίου και ελεγχόμενης δικαστικής εξουσίας. Θα είμαστε αντιμέτωποι με μια θεσμοθετημένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στρατιωτικοποιημένη έντονα και βασιζόμενη στην υποστήριξη των φασιστικών παραστρατιωτικών ομάδων και στην εγγύηση που παρέχει η αντικομουνιστική και αντιδημοκρατική ιδεολογική προπαγάνδα που έχει τις ρίζες της σε διάφορα μέρη της κοινωνίας. Για να εκλέξει τον εαυτό του, ο Bolsonaro δημιούργησε ένα κοινωνικό στήριγμα από τις νεοφασιστικές ιδέες και προτάσεις του από τμήματα της υψηλής αστικής τάξης και μεσαίων τάξεων. Δημιούργησαν την πεποίθηση ότι το μεγαλύτερο κακό που πρέπει να αντιμετωπιστεί στη Βραζιλία είναι η διαφθορά που αφορά το Εργατικό Κόμμα (PT), σαν να είχε εφεύρει τη διαφθορά, η οποία είναι στην πραγματικότητα συστηματική για τον καπιταλισμό και η οποία σημειώθηκε σε τεράστιες αναλογίες, μεταξύ των οποίων και κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών κυβερνήσεων που γεννήθηκαν από το Putsch του 1964, εποχές όπου η λογοκρισία, ο τρόμος και ο φόβος εμπόδισαν τη δημοσιοποίηση και τιμωρία της διαφθοράς.

Η νέα κυβέρνηση θα εμβαθύνει τις πολιτικές εγκληματοποίησης ενάντια στα κοινωνικά κινήματα, τον κοινωνικό και πολιτικό ακτιβισμό όλων των ριζών και, ειδικότερα, εναντίον της αριστεράς. Θα ασχοληθεί με την ταχεία προώθηση της ιδιωτικοποίησης των κρατικών εταιρειών, την υποταγή στα συμφέροντα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και την παράδοση του εθνικού μας πλούτου, όπως ανακοίνωσε ο νέος πρόεδρος κατά την εκλογική του εκστρατεία ότι «το δάσος του Αμαζονίου δεν είναι δικός μας».

Εάν εφαρμόσει στην πραγματικότητα αυτό που έχει υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Bolsonaro σκοπεύει να επιταχύνει την απόσυρση πολιτικών, πολιτικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, να καταστρέψει το ενιαίο σύστημα υγείας (SUS) για να ευνοήσει τις μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται σχέδια ιδιωτικής υγείας, τη δημόσια εκπαίδευση, την εφαρμογή μαθημάτων σε απόσταση από το δημοτικό σχολείο και τη θέσπιση από το νόμο του διαβόητου έργου του "Σχολείου χωρίς κόμμα", δηλαδή της Σχολής με το Gag.

Ο Βραζιλιάνικος φασισμός βρίσκεται σε ροή, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά παραδοσιακού φασισμού - όπως η χρήση βίας εναντίον του αριστερού και του οργανωμένου εργατικού κινήματος, το μίσος στη λογική, τον πολιτισμό και τη γνώση, η χρήση ξενοφοβικών συμβόλων και συνθημάτων, η υπερβολική συντηρητική ιδεολογία σε όλους τους τομείς - ένα υπερβολικά φιλελεύθερο και απομακρυσμένο οικονομικό σχέδιο. Αλλά δεν παίζουν μόνοι τους. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Βραζιλίας δεν ψήφισε τον υποψήφιο από το Σοσιαλφιλελεύθερο Κόμμα (PSL).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο από τώρα να οργανωθεί η αντίσταση, η οποία θα είναι σκληρή και δύσκολη, αλλά που τείνει να αναπτυχθεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι που πιστεύουν στο έργο του Bolsonaro συνειδητοποιούν ότι έχουν εξαπατηθεί με ασυνείδητο τρόπο. Είναι άμεσα απαραίτητο όλες οι λαϊκές και δημοκρατικές δυνάμεις να ενωθούν στην κατασκευή ενός ευρύτερου αντιφασιστικού μέσου, το οποίο θα κινητοποιεί τους διάφορους κοινωνικούς τομείς δυσαρεστημένοι με την εκλογή του Bolsonaro και εκείνων που θα καταπατηθούν τα δικαιώματά τους από τις καταπατήσεις που θα ακολουθήσουν.

Μέσα στο δημοκρατικό αντιφασιστικό μέτωπο (το οποίο πρέπει να φέρει σε επαφή τα κινήματα, τα κόμματα και τις οντότητες που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα δημοκρατικών, προοδευτικών και ακόμη φιλελεύθερων δυνάμεων) και πάνω απ' όλα στους λαϊκούς αγώνες και το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα, για να ενισχύσει την ενότητα των αντικαπιταλιστικών και αντιιμπεριαλιστικών πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων σε ολόκληρη τη Βραζιλία. Μόνο η οργανωμένη εργατική τάξη μπορεί νικήσει τον φασισμό !.

Επαναστατικοί χαιρετισμοί

Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων, Εθνικού συντονισμού
Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας Βραζιλίας

---
Dear Comrades of EDON,


We salute you for the realization of the 19th Pancyprian Congress of EDON. We hope that you have a successful Congress, in which you can examine and achieve the appropriate tactics for the anti-imperialist struggle you so fiercely face. The Communist Youth Union – Brazil sends you this greeting message with hopes that Cyprus will find its way to solve its national question, putting an end to decades of imperialist aggression on its peoples.

We would also like to state some content on the Brazilian politics. The situation we confront in Brazil is complex. The election of the fascist leader Jair Bolsonaro for the presidency of the Republic has, unfortunately, been confirmed. The Brazilian society is faced with a new point of capitalist domination in our country. The cycle of class conciliation was defeated, and a new phase of Brazilian politics starts from now on.

Bolsonaro’s  government  will  be  a  government  based  in  a  conjugation  of reactionary  forces,  including prominent  sectors  of  the Armed Forces,  an even more conservative  Parliament  and  a  controlled  Judiciary.   We  will  be  facing  an institutionalized state of emergency, strongly militarized and counting on the support of fascist  paramilitary groups and on the guarantee granted by the anticommunist  and antidemocratic ideological propaganda rooted in various parts of the society. To elect himself,  Bolsonaro  built  a  social  foothold  of  support  for  his  neofascist  ideas  and
proposals from portions of the high bourgeoisie and middle classes. They built the belief that the greater evil to be dealt with in Brazil is the corruption involving the Workers
Party  (PT),  as  if  this  party  had invented  corruption,  which is  actually  systemic  in capitalism and which has occurred in massive proportions including during the military
governments  born  from the  1964  putsch,  times  where  censorship,  terror  and  fear blocked corruption from being publicized and punished.

The  new  government  will  deepen  criminalization  policies  against  social movements, social and political activism of all roots and, specially, against the left-wing. It will engage for fast forwarding privatization of state companies, the subjection to the interests of American imperialism and the surrender of our national wealth, as the new president has announced, during his electoral campaign, that “the Amazon forest is not ours”.

If he does in fact implement what he has promised during the election campaign, Bolsonaro intends to accelerate the withdrawal of civil, political, social and labor rights, to destroy the Single Health System (SUS) to favor large corporations managing private health plans,  privatize public  education,  implementing courses at  a distance starting from elementary school, and instituted by law the infamous project of the “School with no Party”, that is, the School with Gag.

Brazilian fascism is in flux, mixing features of traditional fascism – such as the use of violence against the left and the organized labor movement,  hatred to reason, culture and knowledge, the use of xenophobic symbols and slogans, ultraconservative ideology in all fields – with an ultra-liberal and denationalizing economic project. But they are  not  playing alone.  Most  of  the Brazilian population rejected voting in  the Social-Liberal Party (PSL) candidate.

That is why it is necessary since now to organize the resistance, which will  be rough and difficult,  but that  tends to grow from the moment  people who believe in Bolsonaro’s project realize that  they have been cheated in an unscrupulous way. It is immediately necessary that all popular and democratic forces unite in the construction of  a  broad  anti-fascist  front,  which  should  mobilize  the  various  social  sectors discontented with the election of Bolsonaro and those who will have their rights hit by the attacks that will come.

Within the democratic antifascist front (which should bring together movements, parties and entities representative of a broad spectrum of democratic, progressive and even liberal  forces) and, above all,  in the popular struggles and the trade union and workers movement, it is necessary first of all to strengthen the unity of anti-capitalist and  anti-imperialist  political  and  social  organizations  throughout  Brazil.  Only  theorganized working class defeats fascism!.

Revolutionary Greetings,
Secretary of International Relationships
National Coordination
Communist Youth Union | UJC Brasil

© 2023 EDON. All Rights Reserved.