Χαιρετισμός Επαναστατικής Κομμυνιστικής 'Ένωσης Νέων Ρωσίας προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ - Greetings from the Revolutionary Communist Youth League - RKSM(b) for the 19th Pancyprian Congress of EDON

Αγαπητοί Σύντροφοι,

Θερμοί χαιρετισμοί από την Ρωσία!
Εκ μέρους της Επαναστατικής Κομμουνιστικής Ένωσης Νέων - RKSM (b) σας συγχαίρουμε για το 19ο Συνέδριο της ΕΔΟΝ! Ευχόμαστε αυτό το συνέδριο να είναι παραγωγικό! Δεν έχουμε αμφιβολίες ότι η ΕΔΟΝ θα αναπτυχθεί και θα ενισχυθεί και θα ενδυναμώσει τους αγώνες των ανθρώπων, όπως δηλώνει και στο σύνθημα του 19ου Συνεδρίου. Εκτιμούμε το ρόλο που πραγματώνει η ΕΔΟΝ στη διεθνή κινητοποίηση της προοδευτικής Νεολαίας της Γης, του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΔΟΝ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαίας και είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΔΟΝ θα σταθεί ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τη νίκη των εργαζομένων στον αγώνα τους για σοσιαλισμό.

Ζήτω η ΕΔΟΝ!

Ζήτω η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας!

Οι προλετάριοι όλων των χωρών να ενωθούν!

Κεντρική Επιτροπή της Επαναστατικής Κομμουνιστικής Ένωσης Νέων - RKSM (β)


----


Dear Comrades,
Warm Greetings from Russia!
On behalf of the Revolutionary Communist Youth League — RKSM(b) we congratulate you with 19th Congress of EDON! We wish this Congress a most fruitful work! We have no doubts, that EDON will grow and reinforce itself and will be empowering people's struggles, as it stated in the slogan of  the 19th Congress. We appreciate the role,  that  EDON is fulfilling in international  mobilization of progressive Youth of the Globe, the role which EDON is caring in World Federation of Democratic Youth, and we are sure, EDON will stay forth against imperialism, for the victory of working people in their struggle for Socialism.

Long live EDON!

Long live World Federation of Democratic Youth!

Proletarians of all countries unite!

Central Committee Of the Revolutionary Communist Youth League – RKSM(b)
December 20th 2018

© 2023 EDON. All Rights Reserved.