Χαιρετισμός Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας Τσεχίας προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ - Greetings from the Communist Youth Union of the Czech Republic for the 19th Pancyprian Congress of EDON

Αγαπητοί σύντροφοι,
Η Κομμουνιστική Ένωση Νέων (KSM) της Τσεχικής Δημοκρατίας στέλνει συναγωνιστικούς χαιρετισμούς για το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο στη Λευκωσία, μια πόλη που συμβολίζει την ενότητα του Κυπριακού λαού, που βρίσκεται εν μέρει στα κατεχόμενα εδάφη. Ελπίζουμε ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με  επιτυχία και θα ενισχύσει την οργάνωση σας.

Θα θέλαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον χαιρετισμό, ως ευκαιρία, για να εκφράσουμε σύντομα την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Κύπρου, ο οποίος πριν από 44 χρόνια υπέστη την άδικη εισβολή του τουρκικού στρατού και από τότε εξαναγκάστηκε να διαιρεθεί. Ο τεχνητός διαχωρισμός των κυρίαρχων εθνών είναι ένα κοινό «παραπροϊόν» της ιμπεριαλιστικής πολιτικής, που αδιαφορεί για τη μοίρα του λαού, για τις διαιρεμένες οικογένειες, για τους ανθρώπους που υποφέρουν από την κατοχή. Η κατάσταση είναι πλέον ασταθής, καθώς η δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο αυξάνεται και για άλλη μια φορά απειλεί την ειρήνη.

Η KSM εκτιμά βαθύτατα τις αδελφικές του σχέσεις με την ΕΔΟΝ και αναγνωρίζει τον ηγετικό της ρόλο στον αντιιμπεριαλιστικό αγώνα της νεολαίας ως σημερινή ηγετική οργάνωση της WFDY.

Είμαστε ενωμένοι στον αγώνα μας κατά του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού και θα τους ξεπεράσουμε!

Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου του KSM
Wilhelm Feigl
Μέλος του Κ.Σ. της KSM

----

Dear comrades,

The Communist Youth Union (KSM) of the Czech Republic is sending comradely greetings to the 19th Pancypriot congress in Nicosia, a city which symbolizes the unity of the Cypriot people, lying partly in the occupied territories. We hope the congress will be successful and will strengthen your organization. 

We would also like to use this greeting to shortly express our solidarity with the people of Cyprus, who 44 years ago suffered the unjust invasion of the turkish army and are forcibly divided ever since. Artificial division of sovereign nations is a common „byproduct“ of imperialist policy, which cares little for the fate of the people, for divided families, for people suffering under occupation. The situation now is increasingly volatile, as NATO activity in the Eastern Mediteranean is on the rise and once again threatening peace. 

The KSM deeply appreciates its fraternal relations with EDON and recognizes its leading role in the antiimperialist struggle of the youth as current leading organization of WFDY.

We stand united in our struggle against capitalism and imperialism and shall overcome!

On behalf of the Central Council of the KSM
Wilhelm Feigl

Member of the CC of the KSM


© 2023 EDON. All Rights Reserved.