Χαιρετισμός από την Ένωση Νέων Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ - Greetings from the Union of Young Communists of Yugoslavia for the 19th Pancyprian Congress of EDON

Αγαπητοί σύντροφοι,

Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής της Ένωση Νέων Κομμουνιστών Γιουγκοσλαβίας (SKOJ) σας καλωσορίζουμε θερμά, τους εκπροσώπους του 19ου Συνεδρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Δημοκρατικών Νεολαίας (EΔΟΝ).

Ο καπιταλισμός βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Αυτή η κατάσταση ανοίγει νέες προοπτικές για τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα. Η επαναστατική εναλλακτική λύση του μεταβαλλόμενου καπιταλισμού γίνεται ολοένα και πιο πραγματική. Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα κομμουνιστικά κόμματα πρέπει να επιδείξουν την επαναστατική επιλογή σε ολόκληρα τα λαϊκά στρώματα.

Το SKOJ εκτιμά ιδιαίτερα τις σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των οργανώσεών μας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι αποφάσεις σας θα συμβάλουν στην ενίσχυση των τάξεων των νέων και στην αύξηση του κύρους της νεολαίας στην κοινωνία.

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο του οργανισμού σας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αμοιβαίας συνεργασίας των προοδευτικών ανθρώπων που πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να επιτευχθεί μια πιο δίκαιη κοινωνική τάξη.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις συζητήσεις του συνεδρίου σας και επιθυμούμε επίσης να βελτιώσετε την επιρροή της οργανωσης σας στην κοινωνία. Εκτιμούμε την αμοιβαία συνεργασία μας, και είμαστε έτοιμοι για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ευχόμαστε στο Συνέδριό σας να πετύχει επιτυχημένη εργασία και να υλοποιήσει τα περιγραφόμενα σχέδια.

Ζητω η διεθνής αλληλεγγύη, ζητω ο σοσιαλισμός!

Με τους καλύτερους αδελφικούς και κομμουνιστικούς χαιρετισμους,
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Milan Alivojvodić

---------
Dear Comrades,

On behalf of the Central Committee of the League of Communist Youth of Yugoslavia (SKOJ) we warmly welcome you, the delegates of the 19TH Congress of the United Democratic Youth Organization (EDON)

Capitalism is in deep crisis. This situation opens new perspectives for the communist and workers’ parties. The revolutionary alternative of changing capitalism is getting more and more actual. We are convinced that the communist parties should demonstrate the revolutionary option to entire popular strata.

The SKOJ highly values the relations of friendship and solidarity between our organizations. We are confident that your decisions will contribute to strengthening the youth ranks and raising the youth prestige in the society.

We believe your organization's congress can be an important step towards mutual cooperation of progressive people to be strengthened, to reach fairer social order.

We wish every success to your congress debates, and we also wish to your organization its influence in the society to improve. We appreciate our mutual cooperation, to be ready for its further development.

We wish your Congress successful work and the implementation of the outlined plans.

Long life international solidarity, long life socialism!

With best fraternal and communist regards,

Department for International Relations
Milan Alivojvodić

© 2023 EDON. All Rights Reserved.