Χαιρετισμός Σοσιαλιστικής Ένωσης Φοιτητών Σρι Λάνκας προς το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ - Greetings from the Socialist Students Union of Sri Lanka for the 19th Pancyprian Congress of EDON

Αγαπητοί σύντροφοι,

Συγχαρητήρια στο 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της EΔΟΝ

Αρχικά, θα θέλαμε να επεκτείνουμε τις θερμότερες ευχές από τη Σοσιαλιστική Ένωση Φοιτητών Σρι Λάνκα για το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο της EΔΟΝ. Πρέπει να αναφερθεί ότι το θέμα του συνεδρίου που είναι "ΕΔΟΝ γερή και μαζική, δύναμη στους αγώνες της νεολαίας", κάλυψε την αναγκαιότητα της εποχής μας και την ευθύνη κάθε προοδευτικής οργάνωσης. Πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε τις δραστηριότητες της ΕΔΟΝ στην αναγνώριση των ατόμων τα δικαιώματά τους και την οργάνωση των αγώνων της νεολαίας, των φοιτητών και των εργαζομένων της Κύπρου, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για προοδευτικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Η συμβολή της στην Αριστερά Κίνηση της Κύπρου εκτιμήθηκε επίσης πολύ. Σε μια στιγμή κατά την οποία η καπιταλιστική κυρίαρχη τάξη έχει κάνει τις χώρες σε παιχνιδότοπους τους, μπορούμε να δούμε μόνο την ελπίδα στα αριστερά μας κινήματα σε όλο τον κόσμο για να φέρουμε ένα σύστημα που είναι δίκαιο και δεν καθορίζεται από τις ιδιοτροπίες των ηγεμόνων. Η ΕΔΟΝ δεν είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο και για να αντισταθεί στον ιμπεριαλισμό και να υποστηρίξει τα δικαιώματα του λαού. Έχοντας την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίας, η ΕΔΟΝ υποστηρίζει πάρα πολύ την καταπολέμηση του ιμπεριαλισμού και την αποστολή να φέρει μακρόχρονη ειρήνη. Θεωρούμε μεγάλη τιμή να προσκληθούμε στο συνέδριο της ΕΔΟΝ. Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας στο συνέδριο και χρειάζεστε θάρρος και δύναμη για όλες τις μελλοντικές δραστηριότητες της ΕΔΟΝ για την ομοσπονδιακή επανένωση της Κύπρου και τον αγώνα της ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι το 19ο Συνέδριο της ΕΔΟΝ θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του κινήματος της ΕΔΟΝ ενισχύοντας τους αγώνες των νέων.

Ζήτω η ΕΔΟΝ!
Ζήτω η φιλία μεταξύ των ανθρώπων της Σρι Λάνκα και της Κύπρου!
Ζήτω ο διεθνισμός!
Ευχαριστώ.
Αλλιώς,

Σοσιαλιστική Ένωση Φοιτητών, Σρι Λάνκα.

---

Dear Comrades,

Congratulating the 19th Pancypriyan Congress of EDON


Initially, we would like to extend warmest wishes of the Socialist Students Union, Sri Lanka for the 19th Pancyprian Congress of EDON. It must be stated that the theme of the congress which is “A strong and mass EDON, empowers young people's struggles” has nailed the necessity of our era and responsibility of every
progressive organization. We must also appreciate the activities of EDON in acknowledging people on their rights and organizing the youth, students and workers of Cyprus to struggle, in order to exert pressure on the government to make progressive political, economical and social changes. Its contribution towards the Leftist Movement of the Cyprus also very much appreciated. In a moment in which the capitalist ruling class has made countries into their playhouses we can only see hope in our leftist movements around the world to bring a system which is equitable and not played by the whims and fancies of rulers. EDON is not an organization only functioning at the national level. It is functioning at the international level also to stand against imperialism and to stand for the rights of the people. Holding the Presidency of the World Federation of Democratic Youth, EDON immensely supports the fight against imperialism and mission of bringing long lasting peace.
 We consider it as a great honor to be invited to the EDON congress. We express our best wishes to the congress and we wish courage and strength for all EDON’s future activities for federal reunification of Cyprus and its struggle against imperialism. It is our sincere hope that 19th

Congress of EDON will contribute to further strengthen the movement of EDON in
empowering young people’s struggles.
 
Long live EDON!
Long live friendship between people of Sri Lanka and Cyprus!
Long live Internationalism!
 
Thank You.
Comradely Yours,

 
Socialist Students Union,
Sri Lanka.

© 2023 EDON. All Rights Reserved.