Προκήρυξη Επαρχιακών Συνδιασκέψεων ΕΔΟΝ

Οι Επαρχιακές Οργανώσεις της ΕΔΟΝ, μετά από συνεδρίες των Επαρχιακών τους Συμβουλίων, αποφάσισαν την πραγματοποίηση των Επαρχιακών τους Συνδιασκέψεων, κάτω από το σύνθημα, «Οργάνωση - Αντεπίθεση παντού, με την ΕΔΟΝ για το δίκιο του λαού».

© 2023 EDON. All Rights Reserved.