Εξελίξεις στην Ανώτατη εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Χώρο

Από το τέλος της δεκαετίας του ’90 εξελίσσεται μια έντονη επίθεση στην εκπαίδευση που επεκτείνει τη σφαίρα του ιδιωτικού τομέα και μετατρέπει την παιδεία από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα. Η εξέλιξη αυτή στην παιδεία οφείλεται σε ένα τεράστιο αριθμό διακηρύξεων, νομοθετημάτων και προγραμμάτων που στρατηγικό στόχο έχουν τη βελτίωση των όρων ανταγωνισμού (οικονομικού, πολιτικού, στρατιωτικού) του ευρωπαϊκού κεφαλαίου με τα άλλα καπιταλιστικά κέντρα του πλανήτη. (ΗΠΑ).

Η Ειδική Αγωγή

Με την ειδική αγωγή, επιζητείται το παιδί να γίνει ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. Το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια τάση αποδοχής αυτών των παιδιών και αντικατάσταση των τρόπων αναφοράς τους από τους όρους "άτομα με ειδικές ανάγκες" σε "άτομα με ειδικές ικανότητες". Απαραίτητη είναι η ενημέρωση του κοινού και η κρατική παρέμβαση στους χώρους παραγωγής και εκπαίδευσης.

Ο εθνικισμός στο φοιτητικό κίνημα

Ο εθνικισμός υπήρξε στον τόπο μας ο καλύτερος συνήγορος του ιμπεριαλισμού και των σχεδίων του για διαμελισμό της Κύπρου. Οι εθνικιστές-σοβινιστές και στις δύο κοινότητες λειτούργησαν ως άψογοι εκτελεστές στα σχέδια του ΝΑΤΟ για διχοτόμηση της Κύπρου.

ΕΔΟΝίτης - εντός και εκτός των πλαισίων δράσης της οργάνωσης

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι ανάγκη να συσπειρωθούν οι πιο πρωτοπόρες δυνάμεις της  Κυπριακής Νεολαίας σε μια οργάνωση στηριγμένη στις αρχές του μαρξισμού - λενινισμού, γερά συγκροτημένη, με την τήρηση των επαναστατικών αρχών και της επαγρύπνησης, τη μόνη ικανή να μπει επικεφαλής ενός πλατιού αντικατοχικού αγώνα.

© 2022 EDON. All Rights Reserved.