Η αναγκαιότητα ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο και οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Από το τελευταίο συνέδριο της οργάνωσης μας έχουν μεσολαβήσει σημαντικές εξελίξεις στο ζήτημα του κυπριακού. Οι εξελίξεις αυτές είναι άμεσα συνυφασμένες με την εκλογή του συντρόφου Δημήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Δημοκρατίας. Με την εκλογή Χριστόφια δόθηκε μια νέα ώθηση στο κυπριακό που ήταν αποτέλεσμα της τιτάνιας προσπάθειας που κατέβαλε ο πρόεδρος για αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που υπήρχε εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από τα δημοψηφίσματα.

Εφημερίδα  «ΝΕΟΛΑΙΑ» και  η  σημασία  διάδοσης  της  από  τις  Τοπικές  Οργανώσεις

Η  εφημερίδα  «ΝΕΟΛΑΙΑ»  αποτελεί  εδώ  και  δεκαετίες  το  εκφραστικό  όργανο  του  Κεντρικού  Συμβουλίου  της  νεολαιίστικης  οργάνωσης  του  ΑΚΕΛ, της  εμπροσθοφυλακής  του  Λαϊκού  Κινήματος  στην  Κύπρο, της  Ενιαίας  Δημοκρατικής  Οργάνωσης  Νεολαίας. Σκοπός  του  συγκεκριμένου  άρθρου  δεν  είναι  να  αναφερθεί  στο  περιεχόμενο  ή  στο  τι  πραγματεύεται  η  εφημερίδα, μιας  και  αυτό  είναι  λίγο  ή  πολύ  γνωστό, αλλά  να  επισημάνει  το  λόγο  για  τον  οποίο  οι  Τοπικές  μας  Οργανώσεις  διαδραματίζουν  ένα  βαρυσήμαντο  ρόλο  στη  διάδοση  της  «ΝΕΟΛΑΙΑΣ»  στον  κόσμο.

Επιτακτική ανάγκη η διαμόρφωση συνειδήσεων

Η διαμόρφωση συνειδήσεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΔΟΝ. Το 16ο Συνέδριο για μας αποτελεί σταθμό, σε μια χρονική περίοδο όπου το Κυπριακό και οι εξελίξεις του είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας και αναμένονται δύσκολες στιγμές για τον τόπο και το λαό μας. Στιγμές που πρέπει να μας βρουν ενωμένους μεν, έτοιμους δε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες αλλά και κύκλους και στις δύο κοινότητες οι οποίες θα εμποδίσουν όχι μόνο την επίλυση του Κυπριακού αλλά και την εφαρμογή της λύσης.

© 2022 EDON. All Rights Reserved.