Η ΕΔΟΝ για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την ΚΟΠ και το μπάχαλο σε σχέση με τα Covid Test στις μικρές κατηγορίες

Σήμερα έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας της ΚΟΠ και καμία επίσημη ενημέρωση ή/και τελική απόφαση δεν έχει γνωστοποιηθεί στις ομάδες.

© 2023 EDON. All Rights Reserved.