Η ΕΔΟΝ για την Παγκόσμια Ημέρα για Άτομα με Αναπηρίες

 

Το 1992 ο ΟΗΕ καθιέρωσε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Στις σύγχρονες κοινωνίες υπάρχει μεγάλη ευαισθησία για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και το δικαίωμα των ατόμων αυτών να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή είναι αδιαπραγμάτευτο. Στην Κύπρο παρά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να σταματήσουν οι διακρίσεις και να δημιουργηθούν συνθήκες πλήρους ένταξης των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.

Οι συνθήκες που διανύουμε εν καιρώ πανδημίας σαφώς έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα των ΑμεΑ. Δυστυχώς, παρά τα όποια επιμέρους μέτρα μπορεί να λαμβάνονται, απουσιάζουν σημαντικές πολιτικές πρόνοιας, που να αφορούν τη διαφύλαξη μιας αξιοπρεπούς καθημερινότητας σε Άτομα με Αναπηρίες, από τα διάφορα διατάγματα της κυβέρνησης.

Σε τέτοιους καιρούς, που ολόκληρη η ανθρωπότητα δοκιμάζεται, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, θα έπρεπε να βρισκόταν ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Ωστόσο, πολλά πρόσφατα περιστατικά, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Τέτοιο παράδειγμα, είναι ο παραγκωνισμός των μαθητών με αναπηρίες από την εκπαίδευση και την κωλυσιεργία ως προς την εξεύρεση λύσεων.

Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και η ισότιμη μεταχείριση τους δεν πρέπει να μένουν στις πομπώδεις διακηρύξεις και στα διάφορα έγγραφα, αλλά να γίνουν πράξη με την καλλιέργεια νοοτροπίας και με την εισαγωγή πολιτικών στήριξης. Πολιτικών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Αναπηρίες ως άτομα ισάξια και ισότιμα με την υπόλοιπη κοινωνία. Τέτοιες πολιτικές αφορούν τον τερματισμό της εργασιακής εκμετάλλευσης, προωθούν την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, ενισχύουν την αναγκαία φροντίδα τους αλλά και διασφαλίζουν την προσβασιμότητα εκεί και όπου χρειάζεται όπως επίσης και με την παροχή των απαραίτητων μέσων. Παράλληλα το κράτος οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις ιδέες των ΑμεΑ και των αντίστοιχων οργανωμένων φορέων για θέματα τα οποία τους αφορούν.

Ως ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία, ώστε τα άτομα αυτά να ζουν με αξιοπρέπεια ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

 

Γραφείο Ισότητας και Ισοτιμίας
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

3.12.2020

© 2024 EDON. All Rights Reserved.