Προσυνεδριακός Διάλογος

Η επικράτηση του καπιταλιστικού συστήματος έβαλε μαζικά τη γυναίκα στην παραγωγή, φέρνοντας παράλληλα και τεράστιες αλλαγές στο ρόλο και τη θέση της τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στην ίδια την κοινωνία.

Για χρόνια στην κυπριακή κοινωνία μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τις πολιτικές πεποιθήσεις των περισσοτέρων, ανάλογα με την στάση τους στο Κυπριακό. Η Αριστερά και η Δεξιά ξεχώριζαν ως προς την τοποθέτηση τους στο εθνικό ζήτημα.

Aνασκοπώντας τη δράση της Οργάνωσης, δεν μπορούμε να μην καταπιανόμαστε με τη δομή της. Δυνατή ΕΔΟΝ δεν μπορεί να υπάρχει και να δραστηριοποιείται χωρίς Τοπικές Οργανώσεις (Τ.Ο.).

Η ΕΔΟΝ, ως αναπόσπαστο κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος, δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις προσπάθειες της κυβέρνησης για συρρίκνωση του θεσμού της Τοπική Αυτοδιοίκησης.

Σελίδα 1 από 17

loader